منجم رخام میاندشت خور

منجم رخام میاندشت خور

۲a

 

یقع هذا المنجم علی بعد450 کم من اصفهان فی منطقة تسمی کود خور و بیابانک. یستخرج حصیلة هذه المعدن علی شکل کتلاة نیلج(ریش الطاووس)، حجری و الاصفر.